My shitty day just got infinitely better! #knitting #knitpicks #imgonnaknitsomanyfuckingsocks